Side: 1 2Oversigt

Lærerpersonligheden er derfor af helt afgørende betydning. "Hvis vi formår at møde børnene, som vi selv ønsker at blive mødt, havde vi ikke mobning", siger Anne Mette Holstein. Hun fastslår samtidig, at der ikke skal være tvivl om, at det er den voksne - underviseren - der bestemmer, og at underviseren samtidig har ansvaret for samværets kvalitet.

Det kan imidlertid kun komme til at fungere konstruktivt, såfremt eleverne oplever underviseren som en etik- og normbaseret personlighed og ikke som et flimmer af skiftende roller.

Skal Folkeskolen kunne leve op til sin egen formålsparagraf hævder Anne Mette Holstein nødvendigheden af, at et overordnet perspektiv på lærerpersonligheden lægges ind fra centralt hold. Kun derved sættes lærerne i stand til at drage eleverne ind i samtalen - dialogen - som ikke blot er et enestående pædagogisk værktøj, men dybest set forudsætningen for et demokrati.

"Samtalen -skolens oversete dimension" er produceret i november måned 2000.

Varighed 28 minutter.

Primærmålgruppen er ledere og lærere i Folkeskolen, pædagoger samt studerende på lærer/pædagog seminarierne, men videoen har interesse for enhver der er optaget af vore børns trivsel.

Pris: 335 kr incl. moms og forsendelse.
Side: 1 2Oversigt