Side: 1 2Oversigt

Samtalen - Skolens oversete dimension

 

En video med markante holdninger til den aktuelle debat om folkeskolens udvikling.

"Vi kommer ikke længere med andre end vi er med os selv", fastslår Anne Mette Holstein i en ny video med titlen "Samtalen - skolens oversete dimension".

Anne Mette Holstein er proceskonsulent og underviser, og sammen med lærer Helle Sobieski fra Hjortespringskolen i Herlev sætter hun i videoen søgelyset skarpt på lærerpersonlighedens afgørende betydning for børn og unges læring.

Det samme gør iøvrigt nogle af de medvirkende elever fra 7. og 10.klasse på Hjortespringskolen: Hvis man respekterer læreren, er der også en stor chance for, at man kommer til at respektere faget.

Men i dagens skole er det et givet vilkår at respekt kun kan eksistere som et gensidigt forhold mellem lærer og elev.

Kan lånes på biblioteket.

Findes også som DVD. Kan købes ved henvendelse til mig på
mobil 20 15 35 17

Side: 1 2Oversigt